Over Chemistry of Art Reconstruction

Chemistry of Art Reconstruction

Chemistry of Art Reconstruction
Kunstwerken en kunstvoorwerpen, die ons cultureel erfgoed vormen, zijn onderhevig aan slijtage. De oppervlakken die interactie met de omgeving hebben, zijn het meest vatbaar voor veroudering en verval. Daardoor is vervuiling een belangrijke factor bij de afbraak. Chemische en mechanische degradatie worden vaak geassocieerd met vervuiling en leiden tot de aantasting van een kunstwerk. De effecten van deze processen worden vaak versterkt door de aanwezigheid van beschermende bekledingen (voornamelijk acryl en vinylpolymeren), toegepast in eerdere restauraties.
In de lezing van prof. Baglioni zal worden ingegaan op de verschillende technieken die gebruikt kunnen worden om verder verval tegen te gaan en eerder opgelopen schade te herstellen.

KNCV Van Arkelprijs
Sinds 1990 reikt de sectie iedere twee jaar de Van Arkelprijs uit aan een jonge chemicus die hoogstaand wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Anorganische en Fysische Chemie heeft verricht. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 2500,-. De prijs is bedoeld voor de auteur van het beste proefschrift of van andere wetenschappelijke publicaties (bijvoorbeeld bewerkt binnen een industriële context) van vergelijkbaar belang als een proefschrift, verdedigd of uitgebracht in de twee jaar voorafgaande aan de beoordeling. 

De prijzen voor 2012-2013 en 2014-2015 worden bij deze gelegenheid uitgereikt.

Aanmelden is niet meer mogelijk.

Programma van Chemistry of Art Reconstruction

Op donderdag 26 mei:
13:00 - 14:00 Ontvangst
14:00 - 14:15 Opening
14:15 - 15:00 Gast spreker: Piero Baglioni
15:00 - 15:30 Koffie/thee pauze
15:30 - 16:30 Korte lezingen door de genomineerden
16:30 - 17:00 Prijsuitreiking
17:00 - 18:00 Borrel

Lees meer over het programma